Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 94/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldo...

I SA 2394/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-06

Skarga Leonarda S. na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie opróżnienia lokalu w trybie egzekucji administracyjnej i na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. 'c' i art. 135 ustawy

II SA/Bd 925/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego

SA 697/81 - Wyrok NSA z 1981-03-13

skargę Stefana R. na postanowienie Wojewody Katowickiego w przedmiocie nałożenia grzywny za niewykonanie obowiązku meldunkowego.

II SA/Ka 2198/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych