Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 918/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów

I OSK 1624/10 - Wyrok NSA z 2010-12-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Białymstoku w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

I SAB/Wa 232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie nieruchomości spod egzekucji

II SA/Bk 126/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na odebraniu nieruchomości

II SA/Gd 1940/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia (...)

II SA/Bk 318/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

II SA/Gl 1304/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie niewykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości

IV SA/Po 1255/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanego za nieuzasadnione

SA/Sz 52/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 98/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   2