Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 918/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów

I SAB/Wa 232/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie nieruchomości spod egzekucji

IV SA/Po 1255/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanego za nieuzasadnione

II SA/Op 98/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości