Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II GZ 285/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , nr [...] w przedmiocie wyrażenia stanowiska wobec zarzutów zgłoszonych w sprawie dotyczącej prowadzenia postępo...

VI SAB/Wa 16/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie rozpoznania odwołania złożonego w postępowaniu egzekucyjnym

II SA 1576/93 - Postanowienie NSA z 1993-12-29

skargę Bolesława S. na pismo Dyrektora Departamentu Energii i Paliw Stałych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w przedmiocie należności za nielegalny pobór energii elektrycznej.

II GSK 353/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie wyrażenia stanowiska wobec zarzutów zgłoszonych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II GZ 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr [...] w przedmiocie wyrażenia stanowiska wobec zarzutów zgłoszonych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego