Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 778/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zarzutów i pozostawienia zarzutów bez rozpoznania

SA/Rz 240/00 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Wa 1904/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 1151/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie umorzenia kosztów wykonania zastępczego

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 656/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie uznania za stronę w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Po 685/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy wyznaczenia terminu załatwienia sprawy;

VIII SA/Wa 554/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Lu 187/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Gminnej Spółki Wodnej w S. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 608/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   11