Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 608/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1084/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 749/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 725/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Marszałka Województwa w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Kr 1643/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 177/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 936/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie nadłożenia grzywny w celu przymuszenia uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji.

II SA/Kr 946/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 475/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na braku egzekwowania obowiązku nałożonego na właścicieli działki uchyla zaskarżone postanowienie SKO w K. oraz poprzedzające je postanowienie tego samego organu ; zasądza od SKO w K. na rzecz skarżących M.S. i T.S. kwotę 100 ...

II SA/Kr 44/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2