Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 1088/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów wniesionych w sprawie zabezpieczenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za III kwartał 2003 r.

I SA/Ke 198/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 735/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SA/Gd 605/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych wynikających z zagranicznych tytułów wykonawczych

I SA/Go 385/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

II FSK 749/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie oddalenia skargi na czynność zabezpieczającą

III SA/Łd 29/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych postanowił: odrzucić skargę.

I SA/Po 1482/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych

II FSK 3492/14 - Wyrok NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Bd 836/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zmiany sposobu zabezpieczenia wykonania zobowiązania
1   Następne >   +2   +5   +10   100