Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Po 992/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na upomnienie dotyczące wezwania do wykonania obowiązku wpłacenia łącznego zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz podatku od nieruchomości za I kwartał 2013r.

II FSK 957/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych za 2006 r.

II FSK 486/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych za 2007 r. i 2008 r.

II FZ 35/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-12

Zażalenie należności sądowej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie podatek rolny za 2006 r.

I SAB/Rz 1/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie z odwołania od upomnienia Wójta Gminy , nr [...]

II FSK 487/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych za 2008 r.

III SA/Po 755/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania na upomnienie dotyczące podatku rolnego za rok 2012

I SA/Lu 310/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 956/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. w przedmiocie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych za 2005 r. i 2006 r.

III SA/Wa 234/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie oddalenia jako nieuzasadnionych zarzutów zgłoszonych na postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   2