Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 571/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie uznania zarzutu błędu co do osoby zobowiązanego i zarzutu nieistnienia egzekwowanego obowiązku za nieuzasadnione

II SA/Wr 86/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie uznania za niedopuszczalny zarzutu wykonania obowiązku

II OSK 1892/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uznania za niedopuszczalny zarzutu wykonania obowiązku