Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 689/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 876/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1009/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Po 388/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie egzekucji administracyjnej

II SAB/Ke 63/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozpoznania zarzutu

II SA/Sz 326/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 325/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. w przedmiocie wykonania zastępczego

II SA/Bd 460/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1240/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   4