Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1306/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zarzutów przeciwegzekucyjnych

VIII SA/Wa 116/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zarzutów przeciwegzekucyjnych

I OSK 928/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

I OSK 1702/10 - Wyrok NSA z 2010-12-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zarzutów przeciwegzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązku wydania nieruchomości

I SA/Wa 80/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Wa 116/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie wezwania do wydania nieruchomości