Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6305 Zwrot należności celnych X

III SA/Lu 195/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty pieniężnej ściągniętej w postępowaniu egzekucyjnym

I GSK 919/11 - Wyrok NSA z 2012-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie zwrotu należności celnych