Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 352/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

II SA/Bk 1086/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie oddalenia zarzutów dotyczących tytułu wykonawczego w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej