Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 123/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1616/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Legnicy w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika