Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 5/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym o zwrot renty socjalnej.

II SA/Op 123/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego