Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 304/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 239/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Lu 114/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów