Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1430/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2870/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

skarg Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w C. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Wa 916/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny

I SA/Wa 302/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Wa 1792/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Wa 259/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2860/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia.

VII SA/Wa 1774/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie oddalenia zarzutów w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I SA/Wa 131/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wymierzenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2