Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Ke 53/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 335/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 253/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OSK 2583/14 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II SA/Ke 506/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 498/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 829/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-22

skarg A.K. i B. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 100/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wezwania do wpłacenia zaliczki na koszty wykonania zastępczego

II SA/Ke 98/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1894/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   100