Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 140/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wr 52/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. - Ośrodka Zamiejscowego w J. G. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego go postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w L.

SA/Rz 1780/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

SA/Rz 179/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

skarg Z. J. na postanowienia Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Bk 111/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

I SA/Lu 99/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

FSK 329/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. /Ośrodek Zamiejscowy w P. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

SA/Sz 683/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

SA/Rz 811/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zwrotu tytułów wykonawczych I uchyla zaskarżone postanowienie II określa, że uchylone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku III zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. kwotę 10zł (słownie dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądoweg...

II SA/Bk 658/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wypłacenia świadczeń pracowniczych
1   Następne >   +2   +5   9