Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 35/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 162/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 162/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Łd 236/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 193/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Kr 1218/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gl 1634/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie niezbędności wejścia na teren nieruchomości