Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Łd 17/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-05

Sprawa ze skargi Z. K. na Naczelnika II Urzędu Skarbowego Ł. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonania wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 67/09 oraz żądania zwrotu wyegzekwowanych należności wraz z odsetkami

II SA/Wa 2136/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi K. W. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1737/06 przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej: 1)

II SA/Gl 610/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1112/09

I SA/Sz 201/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi M. T. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 577/11 przez Starostę [...] I.