Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Łd 17/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-05

Sprawa ze skargi Z. K. na Naczelnika II Urzędu Skarbowego Ł. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonania wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 67/09 oraz żądania zwrotu wyegzekwowanych należności wraz z odsetkami