Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 1478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na pismo Dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...]

I OSK 316/13 - Wyrok NSA z 2014-08-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność w podejmowaniu czynności egzekucyjnych

I OSK 1467/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zarzutów w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 420/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku o udzielenie informacji

I OSK 2094/14 - Wyrok NSA z 2014-12-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OSK 1466/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wa 121/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

I OSK 2344/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych