Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Gd 1656/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2004 rok

I SA/Gd 1657/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 rok

I SA/Sz 256/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności do gruntów rolnych za 2007 r.

I SA/Gd 1658/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2006 rok

V SA/Wa 447/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

I SA/Go 444/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-29

Sprawa ze skargi Gminy na informację Zarządu Województwa w przedmiocie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

I SA/Kr 430/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności rolnośrodowiskowych za lata 2010