Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1180/90 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1990-12-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w W. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej, postanowił odrzucić skargę.

III AZP 16/89 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-03-14

Skarga Gdańskiego Przedsiębiorstwa Hodowli Roślin i Nasiennictwa Oddział 'Centrali Nasiennej' w K. na decyzję Naczelnego Dyrektora Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w G. w przedmiocie nałożenia kary za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez skład pięciu sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem II ARN 28/8