Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 1817/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w G. (...).

III SA 3301/00 - Wyrok NSA z 2002-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie egzekucji należności pieniężnych

III SA 1034/02 - Wyrok NSA z 2002-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych

I SA/Po 535/02 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2002-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z.-G. w przedmiocie odmowy wyłączenia wierzytelności spod egzekucji

I SA/Wr 812/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1992 r.

III RN 67/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-21

Skarga Syndyka Masy Upadłości (...) Przedsiębiorstwa Budowlanego 'P.' Spółki Akcyjnej we W. na postanowienie Izby Skarbowej we W. w przedmiocie oddalenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA

III RN 152/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-03

Skarga 'C.-P.' Sp. z o.o. w W. na postanowienie Izby Skarbowej w Z.-G. w przedmiocie odmowy wyłączenia spod egzekucji ruchomości, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu , I SA/Po 1964/99