Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 786/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie z 30 października 2017 r., sygn. akt I SA/Rz 678/17 w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z 9 września 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gd 1150/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Go 455/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 748/16 - Wyrok NSA z 2018-03-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gl 275/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

I SA/Po 1219/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 778/16 - Wyrok NSA z 2018-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

I SA/Wr 1005/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi: A spółki z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie: odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu obejmującego zaległości w podatku od towarów i usług za kwiecień, czerwiec i lipiec 2013 roku

II FSK 578/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Po 1218/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100