Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Go 355/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie stanowiska wierzyciela w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 568/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

III SAB/Gd 7/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] w sprawie umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia

III SA/Lu 331/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji