Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 64/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 66/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia