Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 367/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 369/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 370/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 368/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1382/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 56/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku zapewnienia właściwych wymagań sanitarno

VII SA/Wa 1842/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Minister Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 2706/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów

VII SA/Wa 2675/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   6