Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy zgody na zwolnienie z egzekucji składników majątkowych