Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-12-08

Skarga Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

FPS 5/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-07-08

Skarga Henryka K. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w S. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 p...