Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 2734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2733/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 2731/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zgłoszonych zarzutów

VII SA/Wa 2732/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia