Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 126/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na odebraniu nieruchomości

II SA/Bk 318/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości