Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 873/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienia je poprzedzające SKO Nr [...] i Nr. [...].