Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Kr 1733/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów na postępowanie zabezpieczające, , , ,

I SA/Kr 1828/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

skarg Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1189/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, , ,

II SA/Kr 1509/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Kr 1411/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia umarza postępowanie sądowe.

I SA/Kr 1762/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1766/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji administracyjnej

I SA/Kr 127/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 1878/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1995/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   +2   +5   8