Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1509/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 364/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 131/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 403/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 38/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 404/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutu niedopuszczalności środka egzekucyjnego oraz zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego

II SA/Kr 535/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Kr 118/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie uznania zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony

II SA/Kr 1104/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym 1/ uchyla zaskarżone postanowienie 2/ zasądza od SKO w K. na A. Sp.z.o.o. z siedzibą w K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego