Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1357/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niedopuszczalne

III SA/Kr 118/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego obowiązku określonego w tytule wykonawczym

III SA/Kr 1329/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione