Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 475/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na braku egzekwowania obowiązku nałożonego na właścicieli działki uchyla zaskarżone postanowienie SKO w K. oraz poprzedzające je postanowienie tego samego organu ; zasądza od SKO w K. na rzecz skarżących M.S. i T.S. kwotę 100 ...