Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1733/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów na postępowanie zabezpieczające, , , ,

I SA/Kr 1828/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-21

skarg Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1189/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne, , ,

I SA/Kr 1766/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przystąpienia do egzekucji administracyjnej

I SA/Kr 1878/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Kr 1995/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania za bezzasadne zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 1727/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji,

I SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, , ,

I SA/Kr 1702/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, , ,

I SA/Kr 416/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   5