Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 268/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie sporządzenia tytułu wykonawczego decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości