Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 605/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wydania nieruchomości

II SA/Kr 1632/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Kr 109/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 958/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia