Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie wystąpienia o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

IV SA/Gl 329/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie egzekucji opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Sz 634/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za reprezentowanie skarżącego w postępowaniu zażaleniowym na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 634/09 odmawiającego przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Lu 304/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Op 5/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym o zwrot renty socjalnej.

I OSK 2218/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Legnicy w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

III SA/Kr 395/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy zgody na zwolnienie z egzekucji składników majątkowych

II SA/Lu 239/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia i odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Wr 352/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów zgłoszonych przez dłużnika

II SA/Bk 1086/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie oddalenia zarzutów dotyczących tytułu wykonawczego w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2