Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 114/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

II SA/Bk 405/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Kr 1234/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego

IV SA/Wr 717/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika