Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1509/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Kr 1411/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia umarza postępowanie sądowe.

II SA/Kr 605/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wezwania do wykonania obowiązku wydania nieruchomości

II SA/Kr 364/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 131/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 157/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wykonania zastępczego

II SA/Kr 475/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na braku egzekwowania obowiązku nałożonego na właścicieli działki uchyla zaskarżone postanowienie SKO w K. oraz poprzedzające je postanowienie tego samego organu ; zasądza od SKO w K. na rzecz skarżących M.S. i T.S. kwotę 100 ...

II SA/Kr 403/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 1632/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione

II SA/Kr 38/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2