Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Wr 517/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie zarzutu przedawnienia obowiązku uregulowania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W.

II SA/Po 145/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-29

Skarga G. C. na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie decyzji w sprawie uchylenia tytułu wykonawczego i wykreślenie hipoteki