Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Op 297/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w O. w przedmiocie ewidencji gruntów

II SO/Op 17/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-10-16

Wniosek w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 160/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 521/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie ewidencji gruntów

II SAB/Op 36/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów

II SA/Op 349/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odrzucenia zarzutu dotyczącego danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 265/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Op 126/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie odmowy wydania wypisu z rejestru gruntów

II SA/Op 34/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów

II SA/Op 346/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków
1   Następne >   2