Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 505/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Wr 400/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OSK 944/10 - Wyrok NSA z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 139/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Sz 432/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia niniejszego wyroku, III zasądza od Wojewody na rzecz J. B. oraz małoletnich K. B. i M. B. kwoty po [...] ( [...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Ke 180/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 282/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 1206/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wydania kopii karty zgonu stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji
1   Następne >   2