Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 690/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Rz 232/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-21

Skarga M. Ż. reprezentowanej przez radcę prawnego A. C. na, akt Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej [...] wydany w 1972 r. o połączeniu działek pb 421, pgr 1393/2, pb 1536 i pgr 1393/1 w J., -

II SAB/Sz 67/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 589/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

SA/Rz 1230/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w R. w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

SA/Sz 432/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

SA/Sz 2881/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /.

I SA 559/91 - Wyrok NSA z 1991-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Miasto Ch. własności działki nr 96, objętej księgą wieczystą nr 4509

IV SA/Po 493/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OSK 763/06 - Wyrok NSA z 2007-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2