Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Po 1020/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie obowiązków z zakresu utrzymania urządzenia melioracyjnego;

II SAB/Go 58/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-17

Sprawa ze skargi B.G. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie ustalenia linii brzegu

II SA/Kr 86/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy po wznowieniu postępowania

II SA/Po 204/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego [...] w przedmiocie opłaty zmiennej za usługi wodne